นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า /เปลี่ยนสินค้า

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

1. ร้านวังเด็กแกเลอเรียหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกค้าทุกท่านจะพึงพอใจในการใช้บริการการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซด์ และแอพพลิเคชั่น ร้านค้าได้ตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นก่อนการจัดส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง หากมีกรณีที่ลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหาที่เกิดจากการผลิต ร้านค้ายินดีเปลี่ยนสินค้าให้เป็นกรณีตามที่ร้านค้าได้ตรวจสอบสินค้าแล้วว่าเกิดจากการผลิต โดยร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งดังกล่าว

2. หากเกิดเหตุสุดวิสัย ดังที่มีกล่าวไว้ในเงื่อนไขการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินให้ร้านค้า เพื่อให้ร้านค้าพิจารณาการคืนเงินเป็นกรณีไป

3. ทางร้านค้าจะไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน ให้ลูกค้า หากพบว่าสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหาใดๆอันเกิดจากความผิดพลาดของร้านค้า

***กรุณาติดต่อกลับมายังร้านค้า ทางโทรศัพท์ 02-272-1490 ต่อ 110 ร้านวังเด็กแกเลอเรีย ทันทีที่ได้ตรวจสินค้าและพบว่าไม่ตรงกับการสั่งซื้อ โดยร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าส่งคืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว