ปฏิทิน

วันเกิด
Workshop
Live Stream
วันที่
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
1 ธ.ค. 2566
09:00 - 09:15
2 ธ.ค. 2566
3 ธ.ค. 2566
4 ธ.ค. 2566
5 ธ.ค. 2566
6 ธ.ค. 2566
7 ธ.ค. 2566
8 ธ.ค. 2566
9 ธ.ค. 2566
10 ธ.ค. 2566
11 ธ.ค. 2566
12 ธ.ค. 2566
13 ธ.ค. 2566
14 ธ.ค. 2566
15 ธ.ค. 2566
16 ธ.ค. 2566
17 ธ.ค. 2566
18 ธ.ค. 2566
19 ธ.ค. 2566
20 ธ.ค. 2566
21 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566
23 ธ.ค. 2566
24 ธ.ค. 2566
25 ธ.ค. 2566
26 ธ.ค. 2566
27 ธ.ค. 2566
28 ธ.ค. 2566
29 ธ.ค. 2566
30 ธ.ค. 2566
31 ธ.ค. 2566

ลงทะเบียนจองพื้นที่

ข้อมูลผู้จอง

* หมายเหตุ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของร้านฯ เพื่อขอดูภาพพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE official account พิมพ์ @wangdekgalleria (มี@ด้านหน้า)